SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota

UPOZORNENIE: STREDA 13.9. kancelária otvorená od 15.00 do 18.00, Zimmermannová

STRÁNKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ HODINY

STREDA: 10.00 – 17.00

 

strankove-hodiny

Mobil.: 0918 901 386

NEZABUDNITE !!!

Ste povinní hlásiť každú zmenu údajov!

(priezvisko, bydlisko, zamestnávateľ, mail, MD)

tlačivo: >>> oznamenie o vykonaní zmeny.doc


 Vážení zdravotnícki pracovníci

nárok na podrobné informácie majú len členovia komory, ktorí platia ročný poplatok 50 eur. Registrovaní zo zákona platiaci poplatok za vedenie registra v sume 15 eur ročne si musia informácie o registrácii, licenciách, zákonoch, kontrole kreditov a pod. zohnať sami. Sekretariát SKIZP  nie je povinný odpovedať na telefonické, e-mailové a listové  dotazy, táto služba patrí členom aj s ďalšími výhodami.

      Ďakujeme za pochopenie SKIZP

Pozvánka

13.07.2010

Pozvánka      
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje