SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Priezvisko, Meno, TitulMestoDruh licencie
Kordošová, Ľubica, Mgr., Licencia na výkon povolania
Špecializácia: Špeciálna pedagogika
Certifikované pracovné činnosti: Psychoterapia
Špecializácia:
Špecializácia:
Certifikované pracovné činnosti: Psychoterapia
Celkový počet záznamov: 4