SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Priezvisko, Meno, TitulMestoDruh licencie
Babková, Anna, PaedDr., NZZ, Centrum zdravia, Bullova 13, Martin  L1B
Špecializácia: Liečebná pedagogika
Čunderlíková, Mária, PaedDr.,

Centrum Memory n.o., Mlynarovičova 21,

851 03 Bratislava

 L1C
Špecializácia: Liečebná pedagogika
Heveriová, Mária, Mgr., NZZ-ALP, Komenského  3, 040 01 Košice  L1B
Špecializácia: Liečebná pedagogika
Koniarová, Oľga, PeadDr.,

FN Nitra, Špitálska 16, 950 01 Nitra

 L1C
Špecializácia: Liečebná pedagogika
Certifikované pracovné činnosti: Psychoterapia
Mikula, Michal, PaedDr., NZZ - Liečebnopedagogická ambulancia, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica  L1B, L1C
Špecializácia: Liečebná pedagogika
                               L1C
Špecializácia:
Celkový počet záznamov: 6