SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Priezvisko, Meno, TitulMestoDruh licencie
Belicová, Zita, Ing., Medirex s.r.o., 1. mája 41, Pezinok Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Bittnerová, Ľudmila, Ing., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Bobovčák, Marián, RNDr., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Bučková, Alena, RNDr., ADLA, s.r.o., Kováčska 15, Prešov Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Čakanová, Gladys, RNDr., SEMBiD, s.r.o., Hviezdoslavova 22, Prešov Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Danišková, Andrea, Ing., GENDIAGNOSTICA,s.r.o Riazanská 47, 831 03 Bratislava Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Fajtová, Eva, Mgr., NsP Vaše zdravie Zvolen Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Farkašovská, Anna, Ing., NsP a.s., Janského 1, 05271 Spišská Nová Ves Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Fedorková, Tatiana, RNDr., Laboratória SVALZ s.r.o., Horná 60, 97404 Banská Bystrica Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Gaboňová, Elena, Ing., NaP n.o. Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, 956 37 Žiar nad Hronom Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Guráňová, Oľga, RNDr. , Alpha medical, Bánovce nad Bebravou  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Haková, Hedviga, RNDr. , UN LP, Rastislavova 43, 041 90 Košice Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Hermanová, Viera, Ing., Klinická biochémia, s.r.o., Žilina, Spanyola 43, Žilina Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Horská, Mária, Ing., NsP Kráľovský Chlmec, n.o. Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Horváthová, Iveta, Ing., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Hrušková, Ingrid, Mgr., DG Centrum,OKBaH, Dobšinského, 979 01 Rimavská Sobota Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Hurajt, Ján, Ing., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Ivanová, Oľga, Ing., Slovpharm, s.r.o. ,Biochem. laboratórium, Mnoheľova 2, 05801 Poprad Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Jurášková, Eugénia, RNDr., Klinická biochémia,s.r.o., Žilina, prev. Banícka 803/28, 05801 Poprad Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Kačániová, Mária, RNDr., Klinická biochémia,s.r.o., Žilina, prev. Banícka 803/28, 05801 Poprad Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Kolačan, Anton, RNDr., Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Kozáková, Darina, RNDr., PhD. Národný ústav reumatických chorôb, nábr. i. Krasku 4, 92101 Piešťany Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Kucháliková, Katarína, Ing., Šrobárov ústav dTaRCH Dolný Smokovec Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Lacková, Daniela, RNDr., PhD. Mikro -K s.r.o., Mederčská 39, 94501 Komárno, laboratórium Levice Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Levková, Jana, Ing., Mestská poliklinika Sereď, I. Krasku 2464/38, 92601 Sereď Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Špecializácia:
Melterová, Katarína, MVDr., Šrobárov ústav dTaRCH Dolný Smokovec Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Novotný, Ladislav, RNDr.,  Alpha medical a.s., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Podlucká, Mária, RNDr., Klinická biochémia,s.r.o., Žilina, v. Spanyola 43, Žilina Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Puskailerová, Daniela, RNDr., GENDIAGNOSTICA,s.r.o Riazanská 47, 831 03 Bratislava Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Sadiku, Henrieta, Mgr., NsP Žilina, V.Spanyola 47, 01207 Žlina Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Šimlovičová, Marta, RNDr., Laboratóriá s.r.o., Sad A.Kmeťa,Piešťany Licencia na výkon povolania
Špecializácia: Laboratórna medicína
Trechová, Monika, RNDr., MPH NZZ - Lumoter s.r.o., Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Trupl, Jan, RNDr., Doc. PhD. SYNLAB s.r.o, Limbova 5, 831 01 Bratislava Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Varmusová, Eleonóra, Ing., Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Poprad - Kvetnica, Klinická biochémia sro Žilina, prevádzka Poprad Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Volárová, Helena, RNDr., BiO-HEM s.r.o., Poliklinika MVP, Košice 04023 Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Vorosová, Terézia, RNDr., Mikro -K s.r.o., Mederčská 39, 94501 Komárno Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Weismanová, Eva, RNDr. , CSc., PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 81250 Bratislava Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Zásadová, Anna, RNDr., Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o., ul. MUDr.Pribulu 412/4, 08901 Svidník Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Zattovičová, Gabriela, RNDr., Mikro -K s.r.o., Mederčská 39, 94501 Komárno Licencia na výkon povolania
Špecializácia:
Zborovjanová, Mária, RNDr., Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu
Špecializácia:
Celkový počet záznamov: 47