SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Priezvisko, Meno, TitulMestoDruh licencie
Adameková  Oľga, PaedDr., Klinický logopéd, s.r.o., Zdravotné stredisko Bebravská 1, 821 07 Bratislava

L1B, L1C

 

Špecializácia: Klinická logopédia
Adzimová Silvia, Mgr., ÚVN SNP FN, gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok L1A, L1B,  L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Baumgartnerová Mária, Mgr., NZZ, logopedická ambulancia, Záporožská 12, 851 01 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Bednárová Stanislava, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Bernhauserová Dana, PhDr., PhD. NZZ, Amb. kl. logopédie, Hollého 2, 902 01 Pezinok L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Bertóková  Beáta, Mgr., Svet zdravia, NsP a.s., Veľkoblahovská cesta,  929 01 Dunajská Streda L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Beťková Hudecová Daniela, Mgr. PhD., LOGOS, s.r.o., Saratovská 24, 841 02 Bratislava L1A, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Siklienková Radana, Mgr.

AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE LOGOPLAY 

Š. Králika 429/26, Prievidza 971 01

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Bugárová  Milada, Mgr., LOGOMI, s.r.o., Nábrežná 3, 934 05 Levice L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Bunová Barbora, PaedDr., PhD. LOGOMEDIK, s.r.o., Koreszkova 7, 909 01 Skalica L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Černá Alena, Mgr., LOGOPÉDIA Košice, s.r.o., Zupkova 29, 040 22 Košice, pracovisko: M.Koneva 1, 040 22 Košice  L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
 
Špecializácia: Klinická logopédia
Čabiňák Ivan, Mgr., Logopetko, s.r.o., Kukoreliho 1, pr. Sov. hrdinov 78, slobodáreň NsP, 089 01 Svidník L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Červenáková Renáta, Mgr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie, Svätoplukova 2,  984 01  Lučenec

L1A, L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Dobossy Andrea, Mgr., Jetta CL, s.r.o., 925 03 Horné Saliby 187 L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Dolinajcová Daniela, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Clementisova 760, 024 01 Kysucké Nové Mesto L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Dúbravická Lucia, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Mýtna 5,  811 07 Bratislava L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Dudášová  Anna, Mgr., NZZ, Amb. kl. log., Poliklinika, Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Dudová  Renáta, Mgr., Privátna log. ambulancia, Opatovská cesta 53, 911 01 Trenčín L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Dunajská  Tatiana, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, NsP, Banisko 1, 977 01 Brezno L1B
špecializácia: Klinická logopédia

 

 

 

 

 

 

 

Fabiánová Adelaida, PaedDr.

Adeli medical center, s.r.o.,

Hlboká 47, 921 01 Piešťany

L1C

Špecializácia:

klinická logopédia

Špecializácia: Klinická logopédia
Fašungová  Katarína, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Poliklinika, ul. Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Gáborová  Otília, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, 1.mája 2045, 066 01 Humenné L1B, L1A, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Galová Eva, PaedDr., Logotron, s.r.o., Lomená 1661/24, pracovisko: Komenského 37/A, 040 01 Košice L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Galovská  Edita, Mgr.,

Logopaedica TT, s.r.o., Čepeňská 3047/117, 926 01 Sereď, pracovisko: Kapitulská 21, 917 01 Trnava

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Gočová  Štefánia, PaedDr., NZZ, logopedická ambulancia, ul. J. Curie 730/5, 058 01 Poprad L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Grambličková  Erika, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, NsP L. Dérera, Limbová 5, 833 03 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Gregorová Dagmar, Mgr., UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, pracovisko: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava L1C
Hačková  Helena, Mgr., LOGOPÉDIA-HAČKOVÁ, s.r.o., ul. 17. novembra 1330, 955 01 Topoľčany L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Hamalová Alena, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Staromyjavská 59, 907 13 Myjava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Špecializácia: Klinická logopédia
Hnidková  Darina, Mgr.,

Mgr. Darina Hnidková - klinická logopédia, s.r.o., Zástranie 126, 010 03 Žilina pracovisko I: V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

 

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Holičková  Helena, Mgr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie, Pod hájom 116,

018 41 Dubnica nad Váhom

L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Horáková  Stanislava, PaedDr., ArsLogos, s.r.o., Starohájska 2, 917 00 Trnava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Hospodárová  Dana, Mgr., NsP, Š. Kukuru, Špitálska 1, 071 78  Michalovce L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Hrnčiarová  Anna, PhDr., CSc. Annfuturo, s.r.o., Malokarpatské nám. 2, Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Hudáková Zuzana, Mgr., NsP, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky L1B
Špecializácia: klinická logopédia
Chomová  Adriana, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Rázusova 1, 071 01 Michalovce L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Jandová Zuzana, PhDr., PhD., LOGOPÉDIA, s.r.o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Janegová  Alena, PaedDr., ProCare, s.r.o., I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Jankovská  Božena, PaedDr., Gyneka, s.r.o., Horný Šianec 29, 911 01 Trenčín L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kamenská  Marta, Mgr., NZZ, logopedická ambulancia, Partizánska 4, 085 01 Bardejov L1A, L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kanásová  Anna, Mgr., NZZ, AKL,Dukelských hrdinov 383/38,  028 01 Trstená L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Karasová  Mariana, Mgr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie,

pracovisko I: Jánošíkova 2,  979 01, Rimavská Sobota,

pracovisko  II: Železničná 291, 987 01 Poltár

L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Kerekešová  Viera, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Poliklinika, Horná 60, 974 85 Banská Bystrica L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Kmeťová  Alena, Mgr., Logo Natura, s.r.o., Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kobulská  Dagmar, Mgr., LOGOKO, s.r.o., Prostějovská 14, 080 01 Prešov L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kocúriková Andrea, Mgr., Senzus, s.r.o., Mýtna 146, 916 01 Stará Turá L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kolenová, Blanka, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Rudlovská 11, 974 84 Banská Bystrica L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kopčová, Monika, Mgr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie,  Dr. Jánskeho č.4, 965 01 Žiar nad Hronom

L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Kormanová Anastázia, PaedDr. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kosturová, Janka, Mgr. , OVIDIUS LOGOS, s.r.o., SNP 1079/76, 075 01 Trebišov L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Krišková Lenka, Mgr. L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kotulová Silvia, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, nám. 1. mája 6, 903 01 Senec L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kováčová  Mária, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Námestie SNP 303/21,  958 01 Partizánske  L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Kožíšková  Renáta, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Králiková  Barbara, PhDr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Zdravotné stredisko, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Kúdelová  Libuša, PeadDr., NZZ, logopedická ambulancia,  974 01 Banská Bystrica L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kuchtová  Zuzana, Mgr., LOGOS-Z, s.r.o., nám. SNP 2 052 01 Spišská Nová Ves L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Kurecová  Agáta, PaedDr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie, Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

L1A, L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Labudová Anikó, Mgr. LOGOPÉD, s.r.o. Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Lendvorská  Daniela, Mgr., DAMILU, s.r.o., T.G.Masaryka 645/12, 960 01 Zvolen L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Lukáčová  Mária, PaedDr.,

prac. I. Log. ambulancia Gorkého 4849/8B, 979 01 Rimavská Sobota,

prac. II. Log. ambulancia Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa

L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Machová  Iveta, PaedDr., NZZ - Amb. kl. logopédie, Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Majdáková  Katarína, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, poliklinika Mýtna, Mýtna 5, 817 00 Bratislava L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Majdanová Anna, Mgr. PhD., LOGOPÉDIA NITRA, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra L1B, L1C
Majzlíková  Lýdia, Mgr., NZZ, logopedická ambulancia, NsP, Cintorínska 21, 968 01 Nová Baňa L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Malagová  Eleonóra, Mgr.,

LOGO-centrum, s.r.o., Švábska 41/A, 085 05 Prešov

prac. I.- Švábska 41/A, Prešov, prac. II. - nám. sv. Martina 58, Lipany

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Masárová  Mária, PaedDr., NZZ, logopedická ambulancia, Drevárska 2, 058 01 Poprad L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Matiašovská  Mária, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Nemocnica Modra, n.o., Vajanského 1, 900 01 Modra L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Mäsiarová  Vlastimila, PeadDr., NZZ, Logopedická ambulancia, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Mederlyová  Hedviga, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie,  NsP, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Medvecká  Eva, PhDr.,

NZZ, Amb. kl. logopédie, NsP, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Melicháreková  Katarína, Mgr., NZZ, logopedická ambulancia, Fr. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Melicherčíková  Monika, Mgr., NZZ, AKL, Poliklinika, ul. SNP 19, 934 01 Levice L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Moškurjáková  Zuzana, Mgr., NZZ, AKL, Cesta k nemocnici 1, 974 00 Banská Bystrica L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Mokoš Martin, Mgr. Excellent Com, s.r.o., Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Nágeľová Viera, Mgr., NZZ, AKL, Kollárova 49, 036 01 Martin L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Nečasová  Sylvia, PeadDr., NZZ, AKL, Poliklinika, ul. Červeného kríža 62, Námestovo L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Obšuthová  Eva, PhDr., LOGOEL, s.r.o., Srbská 1, 040 01 Košice L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Olekšáková  Marta, Mgr., LOGOPÉDIA, s.r.o., Šustekova 2, 851 04 Bratislava L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Ollerová  Milena, Mgr., NZZ, AKL, Mudroňova 27, 036 01 Martin L1A
Špecializácia: Klinická logopédia
Oravkinová Zuzana, PhDr., UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Orémusová  Eva, Mgr., NZZ - AKL, Srbská 1, 040 01 Košice L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Oríšková  Gertrúda, Mgr., Poliklinika Sekčov, s.r.o.  Jurkovičova 19, 080 01 Prešov L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Paluková  Anna, PhDr., UNB, Ružinovská 6,  826 06 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Papcová  Júlia, PaedDr., Neštátna logopedická ambulancia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Papšová Ivana, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Paulendová  Ľudmila, Mgr., Privátna logopedická ambulancia, Halalovka 63, 911 08 Trenčín L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Perďochová  Margita, PaedDr., NZZ, Amb. kl. logopédie,  Stred 41, 023 54 Turzovka L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Petríčková Janka, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie,  Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 949 01 Nitra L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Predná  Zuzana, Mgr., NZZ, Amb. kl. logopédie, Dibrovova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Špecializácia:  klinická logopédia
Púllová  Katarína, PaedDr., NZZ, AKL, Teslova 33, 821 02 Bratislava L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Putšková  Ivana, Mgr., DFNsP, Limbová 1, 833 01 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Remišová  Jana, Mgr., NZZ, AKL, NsP, V. Spanyola 43, 010 01 Žilina L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Rodinová  Katarína, Mgr., LOGOKLINIK, s.r.o.,  Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Roháriková  Marta, Mgr.,

Lingual, s.r.o., Furdekova 2, 921 01 Piešťany,

pracovisko: Nemocnica A. Wintera n.o., Rekreačná 2, 921 63 Piešťany

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Rothová  Marcela, PaedDr., NZZ, AKL, Hlavná 1650/53, 091 01 Stropkov L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Rybánska  Terézia, Mgr., NZZ, AKL, Nemocničná 1, 927 00 Šaľa L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Sárincová  Terézia, Mgr.,

LOGOSA, s.r.o., Lánska 960/48

pracovisko: Nemocničná ul. 986, 017 01 Považská Bystrica

L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Sartoryová  Marie, PaedDr.,

Maries, s.r.o., Mojmírova 1161/16, 020 01 Púchov

pracovisko: Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Sečanská  Jana, PaedDr., Neštátna logopedická ambulancia, Záporožská 12, 851 01 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Smiková Ľudmila, PaedDr. NZZ-AKL, VNsP a.s., Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Sobolová  Andrea, Mgr.,

AS-LOGO, s.r.o., Terchovská 9/19, 900 28 Zálesie

pracovisko: Učiteľská 22, 821 06, Bratislava

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia

Straková Javorníková Silvia, PhDr.,

LOGOPS, s.r.o., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Bittera Daniela, PhDr. LOGO - BIO, s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Sümegiová  Zita, PaedDr., DIALÓG, s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Szanyó Gabriela, Mgr., NARRO, s.r.o., Orgovánová 959/29, 079 01 Veľké Kapušany

L1B, L1C

 

Špecializácia: Klinická logopédia
Szláviková  Andrea, Mgr., Logopédia - AndreaSz, s.r.o., Pohraničná 17, 945 01 Komárno L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Szolnokyová  Eva, Mgr., L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Šišková Mária  PaedDr. , NZZ, ALK, Nám SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Šmátralová Eva, PaedDr., KLINLOG s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava  L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Šmindáková  Ľudmila, Mgr., NZZ, AKL, Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Štefániková Kamila, PaedDr.,

PaedDr. Kamila Štefániková, klinická logopédia, s.r.o., 013 54 Kolárovice 63 

pracovisko I: S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

 

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Štenclová Ľubomíra, PhDr., PhD.,

LOGOPÉDIA REČ, s.r.o.,

L1A, L1B, L1C
Špecializácia:

klinická logopédia

Švecová  Ivana, Mgr.,

Klinická logopédia, s.r.o., Medveckého 2, 960 01 Zvolen pracovisko I:  Ul. Obrancov mieru 1, 962 12 Detva,

pracovisko II: Študentská 17, 960 01 Zvolen

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Tesařová  Adriana, Mgr., Neštátna logopedická ambulancia, Nám. B.Bartóka 224, 932 01 Veľký Meder L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Tõmõskõzyová Viola, Mgr. L1C
Špecializácia:

Klinická logopédia

Trančíková Danica, Mgr.   PhD.,

NZZ, AKL, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

L1B, L1C
Turzáková  Mária, PhDr.,

MARIONT,s.r.o., Vážská 41, 921 01 Piešťany,

pracovisko: Rekreačná 2, 921 63 Piešťany

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Ugorová  Andrea, Mgr.,

MATIAMB, s.r.o., W. Schiffera 5, 917 01 Trnava

pracovisko: NsP, Náb. A. Hlinku 27, 920 19 Hlohovec

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Ulická  Soňa, Mgr., Neštátna logopedická ambulancia, NsP, Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš L1A, L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Vacvalová Hmissi,  Eva, Mgr., NZZ, AKL, Hloža 1285, 018 61 Beluša L1B
Špecializácia, certifikát
Klinická logopédia, klinická psychofyziológia
Volčková Jana, Mgr., AKL, s.r.o., NsP, Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Wiedermann Ingrid, PhDr. UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Zacharová Slavka, Mgr., NZZ, AKL, Rezedova 5, 821 01 Bratislava L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Záložníková  Mária, Mgr., KLINLOG-CADCA, s.r.o., J.Kollára 755, 022 01 Čadca L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Zázrivcová  Katarína, Mgr., NsP, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica L1B
Špecializácia: Klinická logopédia
Zmeškalová  Jana, PeadDr., NZZ, Amb. klinickej logopédie, Osloboditeľov 66, 038 61 Martin

L1B, L1C

 

Špecializácia: Klinická logopédia
Zmetáková  Zita, PaedDr.,

Klinická logopédia PaedDr. Zita Zmetáková, s.r.o.,

pracovisko I: Petöfiho 22, 943 01 Štúrovo

pracovisko II: Hontianska cesta 39, 936 01 Šahy

L1C
Špecializácia: Klinická logopédia
Žitná Jana, PhDr.

pracovisko I: FN Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

pracovisko II: Fatranská 2, 950 01 Nitra

L1B, L1C
Špecializácia: Klinická logopédia