arrow Chcete pracovať ako expert pri posudzovaní zdrav. laboratórií? Vidieť, poznávať a získavať nové skúsenosti? Finančne zúročiť roky práce vo svojom odbore? Pozri a rozmýšľaj. Bližšie info : RNDr. Pavol Gomolčák,PhD.,MPH >>>PDF


 arrow Stanovisko SKIZP k elektronickej diskusií o záveroch a k záverom  z pracovného stretnutia o indikátoroch kvality zo dňa 17. 2. 2010 - >>> PDF


arrow SKIZP- INŠTITÚT KVALITY - Východiská projektového zámeru - >>> PDF

 

tanovisko SKIZP k elektronickej diskusií o záveroch a k záverom z pracovného stretnutia

o indikátoroch kvality zo dňa 17. 2. 2010