SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
  • V roku 2009 sme organizovali:

21. – 22. 4. 2009

pod hlavičkou „Bratislavský deň“ medzinárodný workshop na tému: Inovačné techniky v rádioterapii


 

2. 12. 2009

Vzdelávanie Klinických fyzikov pri zjednotení v rámci Európskej organizácie ESTRO


 

V rámci spolupráce s MZd a SZU sa podarilo zaradiť väčšinu mladých fyzikov okrem 2, ktorí sú v stave riešenia do špecializačného štúdia odboru klinická fyzika.

V rámci spolupráce so SZU sa klinickí fyzici zúčastňovali na špecializačnom štúdiu v odboroch klinická fyzika, radiačná onkológia a rádiologických asistentov.

V rámci spolupráce s MZd bol vypracovaný návrh Katalógu výkonov pre SVALZ klinická fyzika so zaradením špeciálnych výkonov.

 

  • V roku 2010 sú plánované nasledovné väčšie akcie:

4. – 5. 4. 2010

Workshop: „ Putovanie v „5“ dimenzii radiačnej onkológie „(VOU Košice) na medzinárodnej úrovni pre lekárov a fyzikov


 

11. – 12. 5. 2010

Bratislavský deň  (OÚSA)– medzinárodný workshop na tému: Moderné trendy v brachyterapii a inovačné techniky


 

26. – 28. 5. 2010

Workshop organizovaný v spolupráci s IAEA na tému: „From 2D to 3D“ (NOÚ)


 

Október – november

„Košické dni“ (VOÚ) na tému: „IMRT a verifikácie špeciálnych techník“


 

V rámci SZU sa vytvorí nová katedra pri špecializáciu klinických fyzikov v Bratislave so satelitným pracoviskom v Košiciach. V rámci európskych organizácii ESTRO a EFOMP sa členovia zúčastňujú na zjednocovaní špecializačného štúdia a dlhodobého vzdelávania klinických fyzikov (Medical Physics)