SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU vás pozývajú na dva a pol denný workshop, ktorý rieši problematiku poskytnutia klinickologopedickej liečby troj - až šesťročným zajakavým deťom prostredníctvom tzv. LIDCOMBE PROGRAMU.

LIDCOMBE PROGRAM

(RANÁ INTERVENCIA U DETÍ SO ZAJAKAVOSŤOU)

Lektorky uvedený program už prednášali na Slovensku v roku 2018. Preto sme sa s nimi dohodli na tzv. Refresh Lidcombe Program pre tých, ktorí sa daného workshopu v roku 2018 zúčastnili. Refresh sa bude konať dňa 14.9.2022 poobede

  • Prednášajú:

Rosemarie Hayhow, PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC (Anglicko)

Corinne Moffatt, BSc. RegRCSLT, RegHPC, CertMASLTIP (Anglicko)

O lektorkách:  

Rosemarie Hayhow PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC - Co-tutor on Lidcombe Program Trainers Consortium training courses.Now largely retired but still approached for support and mentoring with: ChildSpeech (Bristol) Independent stammering specialist, advisory role and occasional client work with complex fluency difficulties. Bristol Speech Language Therapy Research Unit, North Bristol NHS Trust – advisor and occasional collaborator. Member of the Royal College of Speech & Language Therapists from1969- awarded Fellowship in 2009. Member of Health Professional Council from 2003. Founder member of The Lidcombe Program Trainers’ Consortium. Member of Southwest Disorders of Fluency Clinical Excellence Network. External examiner of PhD theses: 2019, University of Reading, Lamya Aldukair, Telepractice-Application for the Clinical Assessment of School-Age Children Who Stutter. 3 Australian:- 2018, Charles Sturt University, Laura Hoffman, A cross-linguistic investigation of reliability of measurement of stuttering severity 2013, Univ of Melbourne: Elaina Kefalianos, Early Stuttering temperament and Anxiety. 2009, Univ of Sydney: Rebecca Goodhue, Mothers’ Experience of the Lidcombe Program  

Education-PhD, University of West England 2008,Diploma in Personal Construct Psychology (Counselling), 1989, Master of Science in Human Communication, London University, 1975, Diploma in Speech Therapy, 1969.During a long career have held a variety of clinical, research and teaching posts mainly in London and Bristol. Details available if required.

Peer Reviewed Journal articles

Hayhow, R. (2011) Does it work? Why does it work? Reconciling difficult questions. International Journal of Language and Communication Disorders. 46(2) 155-168.

Hayhow, R. (2009) Parents’ experiences of the Lidcombe Program of early stuttering intervention. International Journal of Speech-Language Pathology. 11(1): 20–25

Hayhow, R. & Stewart, T. (2006). An Introduction to Qualitative Research and its Application to Stuttering. International Journal of Language and Communication Disorders, 41, 475-493. Hayhow, R., Cray A.M. & Enderby, P. (2002) Stammering and therapy: views of people who stammer. Journal of Fluency Disorders, 27,1-17. Book Chapters: Chapters In Dobinson , C. & Wren, Y. Creating Evidence Based Practice (Second Edition). Guildford, UK, J & R Press: Roulstone, S. & Hayhow, R. (2019) The process of gathering evidence. Hayhow, R., Wren, Y. & Deave, T. (2019) Sharing your findings and ensuring impact Albarran, J. & Hayhow, R. (2019) Getting published

Hayhow, R.(2012) The Lidcombe Program. In Jelcic, S. & Onslow, M.(eds) The Science and Practice of Stuttering Treatment Stuttering:A Symposium. (pp. 43-56). Chichester, UK. Wiley-Blackwell.

Hayhow, R. & Shenker, R. (2010) Individual differences influencing children’s responsiveness to the Lidcombe Program. In A. Weiss (Ed) Perspectives on Individual Differences Affecting Therapeutic Change in Communication Disorders (pp 219-246). Taylor Francis (Psychology Press)

Hayhow, R.(2007) The least first framework, in S. Roulstone (ed) Prioritising child health: practice and principles. London, Routledge

Hayhow, R., Kingston, M. & Ledzion, R. (2003) The Lidcombe Program around the world: The United Kingdom. In M. Onslow, A Packman & E Harrison (eds) The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention: A clinician’s guide. Austin, Texas, USA. Pro-ed Publisher.

Corinne Moffatt BSc. RegRCSLT, RegHPC, CertMASLTIP- Skills and Experience in: Teaching and training at undergraduate and post-graduate levels. Supporting student speech and language therapists as a Clinical Tutor and Practice Educator. Assessing students’ learning through formative and summative processes. Managing a large NHS children’s speech and language therapy service. Providing clinical supervision to speech and language therapists in groups and one to one. Managing Clinical Governance Providing in-house training on the Care Aims Model Supporting reflective practice. Practising as a highly specialist clinician in dysfluency with children and adults. Using counselling skills. Running an Independent Practice Working as a lead speech and language therapist in mainstream schools. Leading teams. Current Roles: 2017 - present Lecturer, City, University of London 2014 - present Member of the Lidcombe Program Trainers Consortium 2012 - present Specialist Speech and Language Therapist, adult stammering, City Lit, London 2003 - present Independent Practitioner, CanTalk Ltd Employment History Dates Employer Role 2002 – 2017 City, University of London Clinical Tutor 2001-present Barts Health NHS Trust Head of Service – Children’s Community Speech & Language Therapy Specialist in Dysfluency Team lead Secondary Schools (2003-2008) 1999-2002 Waltham Forest PCT Specialist SLT Dysfluency (adults & children) (0.4wte) 1993-2001 City Lit (Adult Education) Specialist SLT- adult stammering Tutor- Diploma in Hearing Therapy (1wte->0.9wte->0.6wte) 1988-1993 Royal London Trust Developing Specialist SLT Dysfluency & Special Needs SLT Community Clinics and Schools. 2020-21 Advancing your Practice (Adult stammering) City Lit, London 2019-21 Working with Adults who Stammer City Lit, London 2016 The Lidcombe Program: Are we really sure? Stuttering Symposium Croatia 2014-present Lidcombe Program Trainer LP Trainers Consortium

Workshop je určený klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie a logopédom v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia. Simultánny preklad zabezpečený

CIEĽ WOKSHOPU:

Cieľom workshopu je    porozumieť LIDCOMBE PROGRAMU, a vedieť ho aplikovať pri terapii zajakavých 3.- 6. ročných detí  

ANOTÁCIA WORKSHOPU: Čo to je Lidcombe program?

Je to program určený pre deti raného veku, u ktorých diagnostikujeme zajakavosť. Veľkú úlohu v programe majú rodičia detí, ktorí sú tí, ktorí logopedickú intervenciu s deťmi realizujú, pričom sú trénovaní a vedení terapeutom. Výskumy, ktoré boli realizované v Austrálií, Severnej Amerike a Európe potvrdili, že ak je program použitý u detí do 6;0 rokov, je možné, že počet dysfluencií u dieťaťa klesne na nulu, prípadne na skoro nulu. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutný pravidelný interval klinicko-logopedických intervencií, t.j. priemerne 16 klinických stretnutí (16 stretnutí za 16 týždňov). Ak toto dieťa absolvuje (Level I.), nasleduje ešte fáza udržiavania tohto stavu (Level II.). Program bol prvýkrát použitý v Británií v máji 1997, neskôr v Austrálií, pričom výsledky z oboch krajín ukázali obrovskú spokojnosť zo strany rodičov. Austrálske štúdie potvrdili skoro nulové % dysfluencií i 7 rokov po aplikovanej terapii. Napriek tomu stále v štúdiách existovala skupina detí, ktoré sa stále i napriek intervencii zajakávali. Rizikové faktory pre recidívu nie sú stále identifikované, preto autori programu považujú za nutnosť udržiavať stav pomocou druhej časti programu – tzv. Level II.

Združenie terapeutov Lidombe programu

The Lidcombe Program Trainer Consortium LPTC je združenie terapeutov, ktorý zabezpečujú aplikáciu a dodržiavanie vysokých štandardov pri používaní Lidcombe programu na celom svete. Je to medzinárodná a nezisková organizácia, ktorá poskytuje post-graduálne štúdium v Lidcombe programe, ktoré je klinicky relevantné. Členovia tohto združenia trénujú logopédov, ktorý poskytujú logopedickú intervenciu v svojej domovskej krajine. V niektorých prípadoch využívajú trénovanie i cez video (Austrália). Štúdia z Austrálie potvrdila, že lepšie výsledky dosahujú v Lidcombe programe tí logopédi, ktorí absolvovali formálny tréning. V krajine, v ktorej logopédi ešte nepoužívajú Lidcombe program je nutné, aby prišli dvaja lektori, ktorí ho budú počas dva a pol dňa predstavovať daný program. V Británií pôsobia momentálne dve členky združenia: Rosemary Hayhow a Corinne Moffatt

 

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

Termín: 12.-14. september ( dva a pol dňa)

Miesto konania: Hotel TATRA, Bratislava

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná  pod číslom: 2022/05a/1

Počet pridelených kreditov: 15

Max. počet účastníkov: 22

Odborný garant workshopu: Rosemarie Hayhow PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC

Organizačný garant workshopu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 450 Eur, nečlen SKIZP- 500 Eur

V cene workshopu je simultánny preklad, manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na workshop   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.9.2022 Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 12142022
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 1.9.2022 - 50%,  po 1.9.2022 -100% z ceny kurzu