SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop s témou, ktorá čoraz častejšie rezonuje medzi lekármi, kto má poskytovať zdrav. starostlivosť deťom s poruchami príjmu potravy. Vyžaduje si síce multidisciplinárnu starostlivosť, ale nezastupiteľné miesto má v tíme klinický logopéd

BEHAVIORÁLNE INTERVENCIE PRI PORUCHÁCH PRÍJMU POTRAVY

Prednáša: Mgr. Maštenová Zuzana, BCBA

mastenovaO lektorke:  Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

Anotácia workshopu: Účastníci workshopu sa oboznámia s behaviorálnymi prístupmi v intervencii porúch príjmu potravy u detí s PAS alebo inými vývinovými postihmi. Obsahom kurzu bude behaviorálne hodnotenie a tvorba behaviorálneho intervenčného plánu, základné metódy, ktoré využíva behaviorálna analýza ako tvarovanie, postupná zmena stimulu, diferenciálne posilňovanie ako aj praktické evidenciou podložené intervencie pri poruchách príjmu potravy. Lektorka sa zameria na intervencie pri menej závažných poruchách príjmu potravy aplikovateľné rodičmi a inými blízkymi osobami v prirodzenom prostredí dieťaťa. 

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 6.-7. máj 2021

 Miesto konania: CENTRUM MEMORY, BRATISLAVA

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2021

 pod číslom: 2021/03/1

 Počet pridelených kreditov: 13

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Maštenová Zuzana

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 20.4.2021. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  0708052021
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 15.4.2021-  50%z ceny kurzu, po 15.4.2021   - 100% z ceny kurzu