SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE KURZU DYZARTRIE

 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave organizovali v dňoch11.10. a 12.10.2019 kurz s názvom DYZARTRIE, ktorý sa konal v Centre Memory v Bratislave.

Lektorkou kurzu bola uznávaná PhDr. Anna Paluková, ktorá sa venuje dospelým pacientom už 27 rokov. Problematikou dyzartrie, cez patofyziológiu, symptomatológiu, diagnostiku (i diferenciálnu od iných druhov NKS) aj terapiu podľa jednotlivých druhov dyzartrie, nás zaujímavo a pútavo previedla pomocou analýzy videozáznamov, ale aj veľmi milou prítomnosťou dvoch pánov – pacientov pani doktorky Palukovej. Za toto veľmi príjemné spestrenie kurzu sme boli všetci vďační. Ocenili sme aj informácie o neurogénnej dysfágii a o augmentatívnej a alternatívnej komunikácii, keďže obe tieto témy so základnou problematikou kurzu úzko súvisia.

           Kurzu sa zúčastnilo  38 logopédov z celého Slovenska, každý odovzdal dotazník spokojnosti. Všetci účastníci sa zhodli, že kurz bol obohacujúci, priniesol nové poznatky a názory. Téma kurzu bola pre nás aktuálna, väčšina respondentov ohodnotila tému kurzu ako zaujímavú a obohacujúcu. Rovnako sa zhodli na tom, že forma prezentácie témy bola pútavá, spojená s vhodným výberom výkladu a s použitím audiovizuálnej techniky. Celé odborné podujatie ohodnotilo najlepšou známkou 1 až 36 účastníkov kurzu. Väčšina zúčastnených uviedla v závere dotazníka slovo ĎAKUJEM!

Ďakujeme pani doktorke Anne Palukovej za naozaj praktické spracovanie problematiky a pútavé prednášanie. Veľká vďaka patrí aj realizačnému tímu, tešíme sa aj na ďalšie kurzy, ktoré budú organizované v tomto roku.

Z Dotazníkov spokojnosti spracovala: Mgr. Andrea Ugorová