SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

logo-skizp-nsp

Videofluoroscopic Swallow Study Training -

State of the Art and Science with Infants & Children

foto0-kurz-c4Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU organizovala v hoteli sv. Ľudmila v Skalici v dňoch 9.9. 2019 - 10.9.2019 kurz s názvom Videofluoroscopic Swallow Study Training -State of the Art and Science with Infants & Children. Lektorkou kurzu bola Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP, BCS-S, ktorá je programovou koordinátorkou oddelenia porúch kŕmenia a  prehĺtania v Detskej nemocnici vo Wisconsine - Milwaukee. Je klinickou profesorkou v odbore detskej gastroenterológie na Lekárskej fakulte Univerzity vo Wisconsine. Je certifikovanou špecialistkou v odbore  porúch prehĺtania. Vydala 3 knižné publikácie: Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and Management (3rd edition 2020, with L. Brodsky, MD [in memoriam] & M. Lefton-Greif, PhD) and Pediatric Videofluoroscopic Swallow Studies: A Professional Manual with Caregiver Guidelines (with M. Lefton-Greif, PhD) a tréningový manuál Interpretation of Videofluoroscopic Swallow Studies of Infants and Children. Realizuje workshopy a semináre týkajúce sa problematiky porúch prehĺtania a kŕmenia u dojčiat a detí v USA, Kanade, Európe, Ázii a Južnej Amerike. Kurz bol určený pre klinických logopédov a pre lekárov. Zúčastnili sa ho klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave, ORL lekárky a gastroenterológovia zo Slovenska i z Čiech.

foto3-kurz-c4Účastníci kurzu sa naučili z videofluoroskopického obrazu identifikovať orofaryngeálnu anatómiu a fyziológiu u detí. Pomocou rozboru videonahrávok VFFS interpretovať VFSS vyšetrenie. Taktiež sa mali možnosť naučiť intervenčné stratégie,ktoré môžu byť testované už počas VFSS vyšetrenia. Lektorka kurzu oboznámila účastníkov o výbere vhodných terapeutických postupov pri aspirácii u dojčiat a detí. Pomocou videozáznamov a niekoľkých kazuistík sa účastníci spolu s lektorkou venovali plánovaniu intervencie u dojčiat a detí s dysfágiou.

Bolo odovzdaných 27 dotazníkov spokojnosti. Kurz hodnotili ako obohacujúci, prinášajúci nové poznatky a názory všetci účastníci až na jedného, ktorý uviedol, že bol informatívny. foto2-kurz-c4Pre 21 účastníkov bola téma vysoko aktuálna, prinášajúca nové poznatky, pre 6 bola zaujímavá a obohacujúca. Dĺžka trvania kurzu vyhovovala všetkým účastníkom, niektorí dokonca uviedli, že mohla byť kľudne aj dlhšia. Formu prezentácie tém označilo 26 účastníkov ako pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu alebo s použitím audiovizuálnej techniky. Celkové hodnotenie celého podujatia bolo pre 23 účastníkov známka 1, dvaja z nich dokonca pripísali aj hviezdičku. 4 účastníci hodnotili celé podujatie známkou 2.

Viacerí účastníci na záver vyzdvihli vysokú profesionalitu lektorky, výbornú organizáciu celého kurzu a tiež veľmi kvalitný simultánny preklad: „Prednášajúca bola perfektná, všetko bolo perfektne pripravené. Profesionálne a veľmi zrozumiteľne prednesené.“foto6-kurz-c4foto5-kurz-c4

„Ďakujem za kvalitný kurz, výborná organizácia, krásne prostredie.“

„Školenie splnilo moje očakávania. Organizácia výborná, simultánne tlmočenie perfektné.“

„Vysoko hodnotím to, že sa kurz tohto formátu organizuje tu na Slovensku.“

Na ďalšom odbornom podujatí by si účastníci priali pokračovať v problematike dysfágii a viac sa zamerať na terapiu. Ďalej by si priali kurz zameraný na orofaciálnu stimuláciu, na problematiku rázštepov, nadviazania spolupráce s dieťaťom s Narušeným vývinom reči a tiež nové poznatky z oblasti neurogénnych porúch u detí a dospelých.

foto4-kurz-c4Ďakujeme Joan C. Arvedson, Ph.D, CCC/SLP, BCS-S, za výborný kurz svetovej úrovne, za jej zanietenosť a pútavé prednášanie. Taktiež ďakujeme aj celému organizačnému tímu a tešíme sa na ďalšiu vzdelávaciu akciu v tomto roku.