SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Posledný septembrový štvrtok a piatok zorganizovala Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v Centre Memory v Bratislave kurz Dysfágie. Lektorky PaedDr. Barbora Bunová, PhD. a Mgr. Žofia Frajková prednášali o anatómií, fyziológií a patofyziológií prehĺtacieho aktu, predstavili nám diagnostický algoritmus a terapeutické postupy. Okrem odborných teoretických vedomostí nám prednášajúce ukázali aj kazuistiky detí a dospelých pacientov s dysfágiou. V menších skupinách sme mali možnosť vyskúšať si niektoré diagnostické a terapeutické postupy aj v praxi.

Dotazník spokojnosti z kurzu odovzdalo 18 účastníčok. Takmer všetky sa vyjadrili, že kurz bol pre ne obohacujúci a priniesol nové poznatky. Téma kurzu bola podľa účastníčok vysoko aktuálna, zaujímavá a obohacujúca. Väčšine zúčastnených logopedičiek vyhovovala dĺžka kurzu, niektoré by uvítali aj dlhší kurz na danú tému. Formu prezentácie hodnotili účastníčky ako pútavú, spojenú s vhodným použitím audiovizuálnej techniky (videonahrávky diagnostických vyšetrení, ukážky z terapie, kazuistiky). Niektoré účastníčky sa vyjadrili, že úvodné teoretické opakovanie anatomických poznatkov nebolo pre ne potrebné, naopak iné logopedičky ho ocenili. Niektoré účastníčky by na ďalších kurzoch uvítali pomalšie tempo vysvetľovania, aby si lepšie stihli uvedomiť súvislosti. Miernou nevýhodou bola konferenčná miestnosť bez stolov, mali sme však k dispozícií tvrdé podložky na písanie. Väčšina logopedičiek by kurz Dysfágie ohodnotila známkou 1. Viaceré v závere dotazníka vyjadrili srdečné poďakovanie za zorganizovanie tohoto kurzu.

Na ďalších kurzoch by sa účastníčky rady dozvedeli nové informácie o terapií zajakavosti u dospelých i detí (napr. Minikids), o myofunkčnej terapií, o orofaciálnej stimulácií a uvítali by i ďalšie kurzy o poruchách prehĺtania (behaviorálne poruchy prehĺtania, poruchy príjmu potravy u osôb s poruchou autistického spektra).

Ďakujeme :)