SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

VYHODNOTENIE VZDELÁVACEJ AKCIE č.1

     V dňoch 27. - 28. júna 2020 sa uskutočnila vzdelávacia akcia Hra a motivácia u dieťaťa s PAS, ktorú lektorovala Mgr. Zuzana Maštenová BCBA. Prvý deň bol zameraný na teoretickú časť, v ktorej sa účastníci oboznámili s prístupom k dieťaťu s PAS od jeho príchodu do ambulancie, ako identifikovať jeho existujúce preferencie a ako ich využiť k vytvoreniu vzťahu a spolupráci s dieťaťom, jeho učení a vytvorení nových posilnení. Venovali sme sa charakteristikám sociálneho vývinu detí s PAS, preferencii senzorických vnemov a ich vplyvu na motiváciu, spoluprácu, hru detí a ich vplyv na spoluprácu a učenie zručností. Na druhý deň sme si mohli prakticky vyskúšať vedomosti získané v teoretickej časti. Boli vytvorené tri skupiny, v ktorých sme za spolupráce ďalších dvoch terapeutiek najprv prakticky vyskúšali zadané situácie a následne ich spoločne analyzovali.Zároveň sme si uvedomili, že to čo vyzerá jednoducho je v skutočnosti veľmi náročné, ale nás získané vedomosti a skúsenosti motivujú meniť zabehnuté stereotypy myslenia a konania.

     Kvalita worshopu okrem jednej účastníčky bola hodnotená na výbornú - opakujú sa slová výborný, praktický, informačne nabitý kurz. Účastníčky opakovane vyslovili poďakovanie lektorke za kvalitný, pútavý a na poznatky bohatý kurz, v ktorého téme - detí s PAS bolo vhodné pokračovať.Veľmi pozitívne boli hodnotená kvalitná organizácia a priestory konania kurzu.Pripomienkovala sa doba konania cez víkend, vhodnejší by bol termín cez týždeň, resp. v piatok a v sobotu, aj v rozsahu 3 dní a končiť skôr ako o 17-tej hod. Bolo by vhodné viac písomných informácií k téme, novej literatúre, výskumných batériách

     Podnety na ďalšie kurzy - zajakavosť, orofaciálna stimulácia, myofunkčná terapia, kurzy pre deti s PAS a v kurzoch mať tak, ako v tomto kurze praktickú časť.