SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota

zodpovednost-za-skodu-2017

     Každý zamestnanec zodpovedá pri výkone pracovnej činnosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Ide o  všeobecne známu skutočnosť, avšak existuje niekoľko druhov zodpovednosti a rozsah zodpovednosti sa odlišuje aj od toho, či ste zamestnaný na základe pracovnej zmluvy alebo pracujete na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V tomto článku spomenieme v závere aj živnostníkov, aj keď ide o podnikateľské subjekty, t.j. kategoricky nepatria do rovnakej skupiny ako zamestnanci či „dohodári“, avšak  v praxi často suplujú výkon závislej práce. 

Čítajte ďalej >>>

POZVÁNKA

13.07.2010

     
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje