SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota

spravna-poradca

     Zákon o e-Governmente zaviedol do nášho právneho poriadku novú formu komunikácie medzi občanmi alebo podnikateľskými subjektmi a orgánmi verejnej moci (napr. Sociálna poisťovňa, súdy, Kataster, úrad práce, atď.). 

     Pre zjednodušenie si môžete elektronické schránky predstaviť ako špeciálne e-mailové schránky, aj keď sa samozrejme nejedná o bežné e-mailové schránky a neslúžia na komunikáciu medzi občanmi navzájom, ale výlučne na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Prístup do schránok je zabezpečený priamo občianskym preukazom s elektronickým čipom, tzv. eID karta, ako aj ďalšími heslami, ktoré si zvolí občan sám. Schránky sú prístupné na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, kde nájdete aj všetky ďalšie potrebné informácie, ako aj softvér potrebný na aktívne využívanie schránok.

Čítajte ďalej >>>

POZVÁNKA

13.07.2010

     
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje