SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota

stac-km      Národná rada schválila novelu zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý zakazuje úpravu najazdených kilometrov. Neoprávnená a úmyselná manipulácia s odometrom, t.j. počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch, tak je od 1. marca 2016 v administratívno-právnej rovine zakázaná. Zakotvil sa tiež zákaz poskytovania služieb spojených s pretáčaním odometrov, zákaz používania tzv. antiradarov, ako aj majákov neoprávneným osobám. Súčasťou právnej normy je aj sprievodná novela zákona o reklame, kde sa zakazuje prezentácia informácií, výrobkov, technických prostriedkov alebo ponúkanie služieb upravujúcich odometre.

Čítajte ďalej >>>

POZVÁNKA

13.07.2010

     
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje