SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota

zodpovednost-za-skodu     Môžeme si pomôcť práve slovami zodpovednosť a škoda. Niekomu vznikla škoda (na veciach, na zdraví) a niekto iný mu za to zodpovedá, t.j. niekto porušil pravidlá, konal alebo naopak nekonal tak, ako mal. Vznik škody je dôležitý, nakoľko sa môže stať, že niekto poruší pravidlá, ale nikomu škoda nevznikne, a preto nie je za čo zodpovedať. Z právneho hľadiska teda „škodca“ porušil svoju právnu povinnosť, v dôsledku ktorej vznikla niekomu inému škoda. Za takto spôsobenú škodu potom škodca zodpovedá, t.j. je povinný ju poškodenému nahradiť.

Čítajte ďalej >>>

POZVÁNKA

13.07.2010

     
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje